Kontakt

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:

smExtra s. r. o.

Kuzmányho 923/26
017 17 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 547 099 20
IČ DPH: SK2121772147

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 43885/R

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj / Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov)


Sklad a kancelária:

extracaje.sk

areál bývalých Považských strojární
Robotnícka 4539 (ex. budova JFM)
017 17 Považská Bystrica


Kontaktné údaje pre prípad akýchkoľvek otázok ohľadom objednávok prostredníctvom eshopu

Telefón: +421 907 254 356

Kontaktné údaje pre veľkoodberateľov (darčekové predajne, čajovne, reštaurácie, kaviarne, reklamné agentúry, …)

Telefón: +421 904 386 828

Nové obchodné spolupráce

Pre uzatvorenie novej obchodnej spolupráce a prípadne vaše otázky nám zasielajte na email info@extracaje.sk alebo nás kontaktujte na čísle +421 904 386 828.

Sypaný čaj plný pohár